Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hướng Dẫn Thêm Camera Yoosee Vào Đầu KBVision – Dahua

Đối với các camera wifi yoosee phiên bản mới bạn sẽ không thể add camera bằng chuẩn onvif được nữa, vì firmware mới YooSee đã loại bỏ Onvif. Các cách để thêm camera wifi yoosee như sau : Cách 1 : Hạ phiên bản firmware camera yoosee về bản cũ  Sau khi hạ firmware bạn sẽ add camera bình thường bằng chuẩn Onvif. Cách 2 : Vẫn dùng phiên bản camera wifi yoosee mới nhất Tiến hành cài đặt camera và chia sẽ camera theo đúng nguyên tắc, cài CMS YooSee bản mới nhất tại đây…

Xem chi tiết