Download Phần Mềm

I. PHẦN MỀM HỖ TRỢ KỸ THUẬT TỪ XA:

STT Tên phần mềmTải về
1 TeamViewer ver. 5.0 Download
2 UltraViewer ver. 6.0 Download
3 Mobile Apps List (Danh sách phần mềm dùng trên điện thoại/MTB) Download

II. PHẦN MỀM DÀNH CHO KBVISION

STTTên phần mềmTải về
1Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Setup for Windows (NEW) Link 1
Link 2
Link 3
2Phần mềm quản lý KBiVMS 1.14.1 Setup for Windows (12/10) Download
3Phần mềm quản lý KBWIN v5.12.2 Setup for Windows Download
4Firmware Cập nhật cho Đầu ghi hình KBVISION Download
5Phần mềm Config Tool Ver 4.0.9 (NEW) Download
6Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBiVMS 1.0

7Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBiVMS 2.0 (NEW) Download
8Hướng dẫn Cập nhật Firmware cho đầu ghi hình KBVISION dòng D5 để sử dụng KBiVSM ver 2.02.0 Download
9Hướng dẫn Backup và Restore trên phần mềm KBiVMS Download
10Phần mềm Quản lý Camera KBVISION dành cho các dòng Mac OS – QCVIEW Download
11Phần mềm VDP Config (Phần mềm tìm kiếm và quản lý chuông cửa màn hình) Download
12Phần mềm chuyển đổi định dạng video DAV thành AVI Download

III. PHẦN MỀM DÀNH CHO QUESTEK