Bàn điện tử Hafele Electric Desk 633.44.024

18.790.000