DrayTek Vigor 300B

6.880.000

  • 4 cổng Gigabit WAN (4 cổng Ethernet 10/100/1000Mbps + DMZ), Rj-45.
  • 2 cổng Gigabit WAN (2 cổng Ethernet 10/100/1000Mbps + DMZ), Rj-45. 2 cổng USB 2.0 có kết nối 3G/4G, printer,storage or thermometer.
  • Multi-WAN Load Balance/Failover, hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ: IPTV, Internet, VoIP,…
  • 100.000 NAT Session, throughtput: 900Mbps, chịu tải tới 200 user, hỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPPoE, , PPTP/L2TP, DHCP,…
  • VPN 200 kênh (PPTP, L2TP, IPSec, SSL), VPN Trunking (LoadBalance/Backup), VPN qua 3G/4G(Dial-out).
  • Quản lý theo username/password: hỗ trợ chứng thực theo máy chủ Radius/LDAP, PPoe Server, Guest account.
  • Chức năng QoS 802.11p, IP Address, Port, TOS, DSCP, Application.
  • Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM).
  • Quản lý tập trung các Router Vigor CVM, quản lý tập trung access point APM(30 AP), quản lý tập trung Switch SWM(10 SW).
  • Cho phép quản lý từ xa bằng phần mềm DrayTek Vigor ACS SII qua TR-069