Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hướng Dẫn Thêm Camera Yoosee Vào Đầu KBVision – Dahua

Đối với các camera wifi yoosee phiên bản mới bạn sẽ không thể add camera bằng chuẩn onvif được nữa, vì firmware mới YooSee đã loại bỏ Onvif.

Các cách để thêm camera wifi yoosee như sau :

Cách 1 : Hạ phiên bản firmware camera yoosee về bản cũ 

Sau khi hạ firmware bạn sẽ add camera bình thường bằng chuẩn Onvif.

Cách 2 : Vẫn dùng phiên bản camera wifi yoosee mới nhất

Tiến hành cài đặt camera và chia sẽ camera theo đúng nguyên tắc, cài CMS YooSee bản mới nhất tại đây

Tiến hành chia sẽ camera Yoosee và lấy link chia sẽ qua CMS để add vào chỉnh sửa IP camera.

Khi đã đưa camera về IP tĩnh hoàn tất hãy vào đầu ghi Dahua hoặc KBvision thêm camera theo chuẩn RTSP

Main stream (HD resolution) “rtsp://ipaddress:554/onvif1”

Sub stream (SD resolution) “rtsp://ipaddress:554/onvif2”

Lưu ý 1 số Router chặn cổng 554 vì thế hãy nếu được hãy mở port 554 cho IP của camera yoosee trên Router

Trường hợp nếu không thể add được nữa hãy cố gắng quay về với cách 1 để đỡ rắc rối.

Related posts

Scroll Up